Kvalitné komplexné
sťahovacie služby  
v rámci celej EU

Vaše cenné veci budú premiestnené na nové miesto bezpečne

pztrans kontakt

efektívne zvládnutie všetkých aspektov procesu sťahovania.

pomôžeme s balením, nakladaním, prepravou, vykladaním a vybaľovaním.

pomáhame šetriť čas a minimalizovať stres spojený so sťahovaním.

Úzke chodby, schodiská či iné prekážky zvládneme

s maximálnou ochranou Vašich vecí a minimalizovaním rizika ich poškodenia